Spolupráce

  •  Parodontologická ordinace MUDr. Pačka Martin, Helpdental s.r.o. Uherské Hradiště
  • Obecně prospěšná společnost Český zelený kříž (www.ceskyzelenykriz.cz)