Dentální hygienistka

Dentální hygienistka je odbornice s licencí k výuce orálního zdraví a k výkonům v dutině ústní, která jako pomocnice zubního lékaře používá vědeckých metod ke kontrole a prevenci stomatologických onemocnění tak, aby pomohla jednotlivcům i skupinám obyvatelstva k získání a udržení optimálního orálního zdraví.

 

Platí, že pouze pomocí zvládnuté a optimálně prováděné ústní hygieny může motivovaný pacient předejít chorobným stavům a jejich komplikacím v oblasti chrupu, dásní a přilehlé kosti.

 

JENOM ČISTÝ ZUB SE NEZKAZÍ

 

Hlavní náplní práce dentální hygienistky je:

  • hygienická instruktáž: individuální nácvik optimální techniky čištění zubů a mezizubních prostorů, následná kontrola, doporuční vhodných pomůcek a předvedení jejich použití
  • šetrné a důkladné odstranění zubního kamene
  • odstranění pigmentových skvrn depurací a metodou air flow z povrchu zubů
  • kontrola stavu parodontu
  • fluoridace zubní skloviny
  • bělení zubů

 

Dentální hygienistka je především povolána k významné práci ve vzdělání veřejnosti. Musí se sama cítit nástrojem, jehož prostřednictvím jsou šířeny stomatologické poznatky o ústní hygieně. Největší službou, kterou může dentální hygienistka poskytnout, je trvalá výchova veřejnosti k ústní hygieně a dalším odvětvím obecné hygieny"